woensdag 16 januari 2019

Debuut Lilian Zielstra op 4 februari

Op maandagavond 4 februari presenteren we het poëziedebuut van Lilian Zielstra met de opmerkelijke titel Ik zag een man met een bos bloemen naar de Nieuwstad gaan. Die avond nemen we afscheid van Zielstra als stadsdichter van Groningen en wordt tevens haar opvolger benoemd. Op deze Stadsdichtersavond in het Grand Theatre in Groningen treden voorts op: Antjie Krog, Ingmar Heytze en Carmien Michels.

Kaartverkoop voor de avond is gestart via SLAG


De flaptekst:
Een dichter ziet dingen. Ze loopt door de stad en observeert. De stad biedt verhalen en stillevens, de huizen geven de mens een fundament. Er vallen ook lessen te leren. En dan is daar die man met een bos bloemen op een plek waar je dat niet verwacht.

Ik zag een man met een bos bloemen naar de Nieuwstad gaan is het poëziedebuut van Lilian Zielstra (1991). Zij was stadsdichter van Groningen in 2017 en 2018, huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen (2013/2014) en won de Frans Vogel Poëzieprijs.
_______

Lilian Zielstra: Ik zag een man met een bos bloemen naar de Nieuwstad gaan; ISBN 97890 5452 3659 / € 15,00
Auteursfoto: Henk Veenstra (Henx Fotografie)
Het boek zal na de presentatie te koop zijn in de boekenstand op deze avond. En na 4 februari in de betere literaire boekhandel....

Ook te koop: de bundel die het resultaat is van Lilians project Dichten met oma.

maandag 14 januari 2019

Nieuw album van Meindert Talma

Deze week verschijnt Balsturig, het nieuwe album met voetballiedjes van Meindert Talma. Daar hoort uiteraard ook weer een tournee bij:


Ergens deze week is Meindert nog te gast in De Wereld draait Door, hou de berichten in de gaten.

Na dit album heeft Talma een project over Ferdinand Domela Nieuwenhuis in de planning. De bezoekers van de maandelijkse Meindert, Igor, De Jonge Boschfazant en Kesanova Show in de Kroeg van Klaas in Groningen maken ook weer het ontstaan van deze plaat mee. Die Show is elke tweede donderdag van de maand, eerstvolgende aflevering is dus op 14 februari a.s.

Daarna gaat Meindert werken aan deel 3 van zijn romancyclus Nederlands Onbekendste Popster. We hebben dus nog even geduld nodig. Intussen zijn deel 1 (Kelderkoorts) en deel 2 (Je denk dat het komt) in prijs verlaagd. Roman inclusief cd kosten nu nog maar € 16,90 per deel. Dus snel naar de boekhandel of onze webwinkel.

vrijdag 11 januari 2019

Verwacht: nieuwe bundel van Daniël Dee

De nieuwe dichtbundel van Daniël Dee krijgt geen titel. In plaats daarvan wordt een stickervel met mogelijke titels bijgeleverd. De lezer kan zo zelf bepalen welke titel hij op het omslag plakt.


Deze nieuwe bundel van Daniël Dee (1975) mag dan zonder titel zijn, dat betekent niet dat de gedichten binnenin nergens naar smaken. Integendeel. Hoewel Dee al nooit een vrolijke kijk op het leven had, stort hij hier in nog nooit vertoonde hoeveelheden, en met een ongekende geestdrift voor de kwellingen van het bestaan, zijn hart uit. Dat je in een duistere gemoedstoestand terechtkomt waanneer je deze gedichten durft te lezen, is haast onvermijdelijk. Maar dat het licht aan de rand van de afgrond desondanks niet uitgaat, zelfs af en toe opflakkert, is vanwege het diep doorleefde sarcasme waarmee Dee zijn deprimerende gedachten noteert. Misschien omdat zijn afgrond, met vrouw en twee kinderen, er eigenlijk best netjes bij ligt. Welkom bij de horror van het vaderschap en het huiselijk geluk.   

ik ben al halverwege
en ik hoor geen muziek meer in mijn hoofd
er is geen glinstering meer in mijn ogen
wel heb ik vandaag drie werkafspraken staan in de agenda
en de jongste moet naar zwemles en de oudste naar tennis

De nieuwe van Daniël Dee verschijnt in juni bij Uitgeverij Passage en gaat rond de twintig euro kosten. ISBN 9789054523727.

Alle voorjaarsplannen vind je in onze nieuwe folder.

Verwacht: naoorlogse rechtspleging

Mei 1945 was weliswaar de tweede wereldoorlog afgelopen, er moest natuurlijk nog wel rechtgesproken worden tegen iedereen die gecollaboreerd had, of erger. Mieke Meiboom dook in de  archieven die vertellen hoe dat in Groningen ging en schreef daar nu het boek Foute Groningers? over.


De foldertekst:
Duizenden Groningers worden direct na de bevrijding in april/mei 1945 opgepakt en vastgezet als ‘politiek delinquent’.  Politiek delinquent is iedereen die verdacht of (anoniem) beschuldigd wordt van collaboratie met de vijand of misdaden gepleegd onder de bescherming van de Duitse bezetter. Het algemene gevoelen in het bevrijde Nederland en dus ook in Groningen is: er moet recht worden gedaan na vijf jaar oorlogsleed.
Onder de Groningers is de verscheidenheid  aan politieke delinquenten groot: fanatieke landwachters, SS’ers , medewerkers van het beruchte Scholtenhuis  en NSB-propagandisten, maar ook colporteurs van nationaalsocialistische kranten en tijdschriften; vrouwen die vaak in het gezelschap van Duitse mannen hebben verkeerd, of mensen die enkel hebben geprofiteerd van de zwarte handel In de daaropvolgende jaren worden vervolgd, berecht of na verloop van tijd zonder veroordeling vrijgelaten.

Internering
De internering na de arrestatie van verdachte politieke delinquenten verloopt van het begin af aan rampzalig. Elke ruimte groter dan een bezemkast lijkt gebruikt te worden. Al snel is sprake van een onhoudbare vrijheidsberoving van velen, zonder behoorlijke aanhoudingsbevelen of voorlichting over de eventueel gepleegde (mis)daden. De toestand in de interneringskampen is onbeschrijfelijk.
Het duurt jaren voor zij berecht zijn of uiteindelijk zonder veroordeling vrijkomen.

Rechtspraak
Snel, streng en rechtvaardig´ zou de nieuwe bijzondere rechtspleging moeten zijn, zo kondigt  minister J.A.W. Burger in 1944 aan. Via een bijzondere rechtspleging zouden diegenen die oorlogsgerelateerde misdaden hadden begaan, na de bevrijding van Nederland berecht worden door Bijzondere Gerechtshoven. Vijf van deze hoven worden opgericht, onder meer in Leeuwarden. Elk hof heeft  meerdere Kamers. Leeuwarden heeft kamers in Groningen en Assen.  Door de Kamer Groningen worden 597 vonnissen uitgesproken. Onder de veroordeelden zijn ook 22 Duitse oorlogsmisdadigers .
Daarnaast worden tribunalen ingesteld  die bedoeld zijn voor de berechting van iedereen die op wat voor manier dan ook gecollaboreerd heeft met de Duitse bezetter.
De vijf Groningse Tribunaalkamers en de opvolgende strafkamer van het Kantongerecht Groningen hebben tussen december 1945 en juli 1949 meer dan 3.300 personen berecht.

‘Foute Groningers?’
Het boek ‘Foute Groningers?’  vertelt hoe de naoorlogse rechtspleging plaats had. Niet alleen de organisatie van de rechtspraak komt aan de orde, maar aan de hand van talloze casus geeft de auteur ook inzicht in de persoonlijke omstandigheden en drijfveren van de vervolgde Groningers. . Vaak was politieke gezindheid  een drijfveer, maar ook liefde, hebzucht, ruzie en avontuur waren de achtergrond voor hun daden. Dankzij onderzoek in de duizenden strafdossiers in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, dat in het Nationaal Archief wordt bewaard,  slaagt de schrijfster erin heel dicht bij de pijnlijke en moeizame werkelijkheid in de eerste naoorlogse jaren te komen.

Over de auteur
Mieke Meiboom promoveerde in juni 2016 op dit onderzoek. Zij bewerkte haar proefschrift tot een publieksboek. Als archivaris en  jurist is zij vertrouwd met onderzoek in archieven.

Foute Groningers? verschijnt in april bij Uitgeverij Passage, dus mooi op tijd voor de jaarlijkse herdenkingen rond 4 en 5 mei. Het boek (288 pagina's) gaat ca. € 22,90 kosten. ISBN 9789054523710
donderdag 10 januari 2019

Verwacht: Portret van een vrouwenhuis

Haar moeder stapte in de jaren '70 het pas geopende en tamelijk radicale vrouwenhuis in Groningen binnen. Als jonge dochter was Martine van Rooijen daar destijds nogal ongelukkig mee. Dat blijkt wel uit de titel van haar boek die de geschiedenis van het vrouwenhuis beschrijft: De vreselijke vriendinnen van mijn moeder. 


Voorjaar 1975 stapte Margot het pas geopende vrouwenhuis in de Groningen binnen. Ze was opgevoed tot moeder en huisvrouw, dus trouwde ze, kreeg kinderen, sleet haar dagen tussen vier muren en raakte in een steeds groter isolement.

Toentertijd moest haar dochter, Martine van Rooijen, niets hebben van dat vrouwenhuis en die vreselijke vriendinnen. Ze zag hoe belangrijk het was voor haar moeder, maar begreep niet waarom, en hoefde dat ook niet te weten.

Ruim veertig jaar later zocht ze een antwoord. Ze verdiepte zich in het leven van haar moeder, interviewde de feministische vriendinnen van toen uitvoerig en las stapels gestencilde blaadjes met notulen en verslagen. Een beeld ontstond van een bijzondere club vrouwen. Van vrouwen als haar moeder die thuis dreigden te verstoffen, niet gewend zonder hun man op stap te gaan. Van studentes die het anders wilden doen dan hun moeders. Van lesbische vrouwen die moesten knokken voor de erkenning van hun bestaan. Een beeld van de jaren zeventig, van eindeloos vergaderen en praatgroepen, van radicale acties en strijdliederen. Van solidariteit en de onvermijdelijke splitsingen. Maar vooral het beeld van vrouwen die de moed hadden zich te bevrijden van hun juk. En daar bleek Margot er een van te zijn.

In de jaren ’70 ontstonden op vele plaatsen in het land deze vrouwenhuizen. De geschiedenis daarvan wordt in dit boek beschreven aan de hand van dat in Groningen. Samen met het vrouwenhuis  in Amsterdam was dit wel een tamelijk radicale variant. Voordeel voor het verhaal nu  is dan dat de toenmalige discussiepunten nog scherper naar voren komen.

 Martine van Rooijen legt in haar boek een bijzonder stuk stadsgeschiedenis vast. Ze heeft kunnen putten uit haar eigen herinnering, archiefmateriaal, de nagelaten stukken van haar moeder en vooral uit gespreken met de mede-bewoonsters die ze vroeger zo verschrikkelijk vond. Dat laatste blijkt inmiddels gehele ten onrechte.

Nu blijkt hoe waardevol is dat ook dit stuk van de geschiedenis van Groningen in dit boek wordt vastgelegd. Martine van Rooijen (1961) schreef eerder kinderboeken (o.a. Het avontuur van Groningen) en meerdere boeken over geschiedenis (o.a. Daar komt de bruid). Ze woont en werkt in Rotterdam

Uitgeverij Passage 2019; ISBN 9789054523703; ca 200 pagina’s, geïllustreerd; € 19,99

Presentatie is voorzien begin maart, nog voor de komende vrouwendag en ruim op tijd voor de Boekenweek (die immers De moeder de vrouw als thema heeft)

Alle nieuwe plannen  vind je in onze voorjaarsfolder.


dinsdag 8 januari 2019

Verwacht: politieke herinneringen van Bert Middel

Bert Middel is geboren en getogen in de Oosterparkwijk, toentertijd een echte sociaaldemocratische wijk in Groningen. Thans is hij dijkgraaf. Maar hiervoor was hij (o.a.) raadslid, lid van de Eerste en de Tweede Kamer en burgemeester. De PvdA is zijn partij, een partij die nogal in zwaar weer verkeert. Voor de verkiezingen dit jaar publiceert Uitgeverij Passage een boek vol politieke herinneringen, waarin hij totaal onafhankelijk ingaat op de crisis van zijn partij. Hoe komt het dat die eens zo machtige partij afgegleden is? Is er nog een toekomst voor de PvdA? En voor de sociaaldemocratie?In  Die meneer is van ons… beschrijft en analyseert Bert Middel met ironie, relativering en (zelf)kritiek zijn rondgang langs de macht en onmacht van politiek en bestuur. Als ‘een gewone jongen uit de Groningse Oosterparkbuurt, die mocht doorleren’ raakte hij op jonge leeftijd verzeild in de lokale en landelijke Partij van de Arbeid. En daarmee in alle lagen van het openbaar bestuur.

Hij ziet zichzelf als ‘gezindheidssocialist’, ofwel van geboorte socialist. Trouw aan de beginselen, kritisch op de partij die deze op eigentijdse wijze probeert uit te dragen.

Amper twintig jaar werd Bert Middel voorzitter van de lokale PvdA in zijn geboortestad, destijds met drieduizend leden de grootste partijafdeling in het land. Binnen en namens zijn partij vervulde hij uiteenlopende functies: gemeenteraadslid in Assen, lijsttrekker bij de Statenverkiezingen in Drenthe en lid van zowel de Tweede Kamer als de Senaat. Daartussendoor had hij ‘gewone banen’ in het onderwijs, de wetenschap en de journalistiek. Na zijn afscheid van de actieve politiek werd hij burgemeester van Drachten | Smallingerland. Sinds 2012 is hij dijkgraaf van Waterschap Noorderzijlvest. Daarnaast is hij onder andere toezichthouder bij Lentis (GGZ Groningen) en voorzitter van de RvC van afvalbedrijf Area in Emmen.

Bert Middel schreef verschillende boeken en was jarenlang columnist, onder meer in de Leeuwarder Courant.

De presentatie van Die meneer is van ons... vindt plaats op woensdagmiddag 13 februari in Groningen (nader bericht volgt).
ISBN 9789054523697 / prijs ca. € 22,90

Kijk voor alle plannen van Uitgeverij Passage in het voorjaar in onze folder.


zaterdag 5 januari 2019

Nick ter Wal in De Literaire Hemel

De Literaire Hemel, de maandelijkse literaire avonden vanuit café de Amer in het Drentse Amen, heeft z'n voorjaarprogramma gepresenteerd. Je vindt het hier. Je mag in het nieuwe seizoen daar gasten als Marcel Möring, Damesschrijfbrigade Dorcas (daar gaan we in het voorjaar meer over horen, zie onze folder) en Hans Münsterman verwachten.

Op vrijdag 11 januari is o.a. Nick ter Wal te gast om te praten over De schrijfmachine, portret van Ferdinand Langen.Reserveren is altijd wel aanbevolen, niet zelden is de zaal het dorpscafé compleet vol. Aanvang 20.30 uur.

vrijdag 4 januari 2019

Naamswijziging

Omdat Uitgeverij Passage uiterlijk mei dit jaar het adres Boterdiep 117 gaat verlaten, is de naam van deze blogpagina veranderd in UitgeverijPassage-nieuws.blogspot.nl.
Alle nieuwtjes over en rond Uitgeverij Passage, haar auteurs en uitgaven vind je vanaf dit nieuwe jaar onder de nieuwe naam.

Ook vind je ons op Facebook en Twitter

Op gezette tijden verstuurt Uitgeverij Passage een nieuwsbrief. Je kunt je daarvoor opgeven door te mailen naar info@uitgeverijpassage.nl 
Uitschrijven kan elke keer na ontvangst van de nieuwsbrief.


maandag 31 december 2018

De beste wensen

De beste wensen voor 2019!


Uitgeverij Passage wenst eenieder ook veel leesplezier in 2019. Wat wij daar zelf aan hopen bij te dragen vind je in onze nieuwe folder.

zondag 30 december 2018

Prijzen omhoog en omlaag

Per 1 januari gaat de lage btw omhoog van 6 naar 9%. Ook boeken vallen onder dit btw-percentage. Die worden over het algemeen dus ook iets duurder. Vanwege de wet op de vaste boekenprijs moeten de uitgevers een vaste prijs van een boek bepalen. Uitgeverij Passage heeft voor de nieuwe boeken zoals aangekondigd in de voorjaarsfolder al rekening gehouden met ene iets hogere prijs. Voor de overige boeken geldt: we houden de meeste prijzen gelijk, enkele boeken gaan mee in de prijsverhoging. En er gaan ook enkel boeken in prijs omlaag; dat is een gewone actie aan het begin van een nieuw jaar.

Enkele recent verschenen boeken die per 1 januari iets in prijs omhoog gaan:
Marcel de Jonge: De afscheiding: van 19,99 naar 20,99
Paul Gellings: De wereld als leugen: van 18,90 naar 19,90
Hans Donderwinkel: Lekker Gronings: va 15,00 naar 16,00

Boeken die per 1 januari in prijs verlaagd worden:
Koost Boertjens: Groningen van boven: van 18,89 naar 9,95
Meindert Talma: Kelderkoorts: van 24,50 naar 16,90
Meindert Talma:Je denkt dat het komt: van 24,50 naar 16,90

De overige boeken blijben gelijk in prijs, daar moeten wij en de boekhandel natuurlijk wel met btw over afdragen. Boekhandels krijgen van Uitgeverij Passage een voorstel tot compensatie.


vrijdag 21 december 2018

De boeken van 2018

Dit zijn de boeken die Uitgeverij Passage in 2018 uitbracht:


In volgorde van presentatiedatum zijn dit:
Dank aan alle auteurs, de vormgevers, fotografen, illustratoren, redactrice, programmamakers, journalisten, recensenten, vertegenwoordigers en boekhandelaren, en vooral aan de lezers en fans die van 2018 een fantastisch boekenjaar maakten.

Uitgeverij Passage gaat nu door naar 2019 met nieuwe plannen voor boeken (zie folder) en een nieuwe huisvesting. Volg het nieuws via dit blog.


donderdag 20 december 2018

Images of education

Gister nam Jeroen J.H. Dekker afscheid als hoogleraar historische en theoretische pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het diepste geheim was een verrassing voor hem voorbereid: het boek Images of education. Daaraan hebben liefst dertig vakgenoten een bijdrage gegeven. Uitgeverij Passage verzorgt de uitgave ervan. Pas nu kunnen we naar buiten brengen dat dit boek ook te bestellen is in de boekwinkel en via onze website.


dinsdag 18 december 2018

Boekverkoop bij Winterwelvaart

Alleen op zondag 23 december staat Uitgeverij Passage met een boekenstand op Winterwelvaart in Groningen. Samen met Leesbaar Laagland vind je ons in stand 51, die staat aan de Lage der A ter hoogte van nummer 10.

Kom tussen 12 en 6 langs voor de fijnste boeken voor de donkere dagen, of voor de kaart van Leesbaar Groningen. Laat je inspireren door wat Uitgeverij Passage dit jaar uitbracht. Kijk bovendien op het programma van Winterwelvaart voor alles wat er die dag in en rond Hoge en Lage der A te beleven is.Op het programma bijvoorbeeld Irene Wiersma en Renée Luth en vrienden. En Kasper Peters is te gast bij De Messen.

Ahoy en tot ziens!


zondag 16 december 2018

Foto's presentatie De schrijfmachine

Tijdens Wildvang presenteerden we De schrijfmachine, portret van Ferdinand Langen, van Nick ter Wal. Hier enkele foto's van die gebeurtenis, gemaakt door Roos Custers.

We zien presentatrice Renée Luth schrijver en boek introduceren en de zoon van Ferdinand Langen het eerste exemplaar in ontvangst nemen.Nick ter Wal heeft met De schrijfmachine een eervol, persoonlijk en fijn geschreven portret van Ferdinand Langen (1918-2016) gemaakt. Hij ontdekte huiveringwekkende details over de ondergang van Ferdinand vader in de oorlog, iets wat van grote invloed was op diens leven. Verder beschrijft Ter Wal de loopbaan van Langen: een veelverkochte schrijver die reclameman werd en eindigde als voetnoot in biografieën van anderen. Dat dat niet helemaal terecht is blijkt uit De schrijfmachine

Dinsdag wordt Nick ter Wal nader geïnterviewd over zijn nieuwe boek.

Later op de avond werden op Wildvang de nieuwe winnaars van het Hendrik de Vries stipendium bekend gemaakt. Voor de literatuur is dat Esmé van den Boom geworden. Volgend jaar dus een dichtbundel van haar. Zij gaat vrouwen interviewen over hun toekomst en die gesprekken verwerken tot gedichten.


Heel veel meer foto's van Wildvang 2019 vind je in dit album.

donderdag 13 december 2018

De originele schrijfmachine van Ferdinand Langen

In de etalage van Godert Walter staat momenteel de originele schrijfmachine van Ferdinand Langen:


Nick ter Wal onderhield aan het einde van Langens leven een correspondentie met de bijna in de vergetelheid geraakte schrijver. Bij wijze van erfenis ontving Ter Wal na diens dood deze typemachine. Het boek dat hij nu over Ferdinand Lange schreef, heet dan ook De schrijfmachine. Dat het apparaat nu in de etalage schittert, heeft natuurlijk alles te maken met het verschijnen van dat boek en een tweetal evenementen daaromheen. Daarvoor lees je deze link.

Lekker Gronings bij Boomker

Koopzondag 23 december gaat het lekker ruiken bij boekhandel Boomker in Haren. Hans Donderwinkel is daar dan te gast met zijn nieuwe boek Lekker Gronings. Hij gaat vertellen over de nieuwe gerechten die hij bedacht met Groninger streekproducten en over de producenten van die producten. En hij gaat live in de winkel kniepertjes bakken, een van de evergreens die hij ook in zijn nieuwe boek behandelt.

Entree gratis, het begint om 14.00 uur. Het boek is uiteraard ter plekken te koop en Donderwinkel verziet het boek graag van een handtekening.


woensdag 12 december 2018

Folder voorjaar 2019

Intussen is ook de folder met de plannen van Uitgeverij Passage voor het voorjaar van 2019 verschenen. In de planning zitten een paar non-fictie boeken die steeds fraai aansluiten bij de actualiteit, een titelloze dichtbundel van Daniël Dee, het debuut van Lilian Zielstra en nog steeds de nieuwe roman van Karel ten Haaf. Lees de folder hier:Papieren versie ontvangen? Mail dan je adresgegevens naar info@uitgeverijpassage.nl

donderdag 6 december 2018

Nick ter Wal over Ferdinand Langen

Zaterdag 15 december is het feest: dan wordt tijdens het festival Wildvang het boek De schrijfmachine, portret van Ferdinand Langen van Nick ter Wal gepresenteerd als deel 12 in de Hendrik de Vries-reeks. Ook maakt de wethouders de winnaars van het Hendrik de Vries-stipendium dit jaar gaat, waarbij bij de literatuur de strijd gaat tussen Esmé van den Boom en Jelte Hommes. Die winnaar literatuur mag dan volgend jaar een deeltje in de Hendrik de Vries-reeks verzorgen.

Wildvang (in het CBK, Trompsingel, Groningen) heeft inmiddels een timetable, waaruit blijkt dat het boek van Nick ter Wal om 20.30 uur gepresenteerd wordt en de nieuwe winnaar om circa 22.40 uur bekend gemaakt wordt. Na de boekpresentatie zal Uitgeverij Passage de boeken verkopen en is Nick ter Wal beschikbaar om te signeren. Er staat die avond heel veel fijns op het programma en het evenement is ook nog een gratis toegankelijk.

Een paar dagen later gaat Nick ter Wal meer inhoudelijk in op zijn boek over Ferdinand Langen. Op dinsdag 18 december is Ter Wal om 17.00 uur te gast bij sociëteit De Harmonie (Kreupelstraat 10, Groningen). Daar wordt hij geïnterviewd door Erwin K. de Vries, boekhandelaar bij Godert Walter. Ook hier is de toegang gratis en voor iedereen, en ook hier is na afloop gelegenheid het boek te kopen en te laten signeren.


Over De schrijfmachine:

Op 20 juli 2016 overleed Ferdinand Langen, toen de oudste nog levende schrijver van Nederland. Nick ter Wal correspondeerde sinds 2008 met hem. Hij erfde zijn Smith Corona, de elektrische schrijfmachine waar Langen altijd op had gewerkt.

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw was Ferdinand Langen een gevierd auteur. Met Simon Carmiggelt en Annie M.G. Schmidt stond hij voor uitverkochte zalen. Hoewel hij van zijn boeken meer dan honderdduizend exemplaren verkocht, verdween zijn oeuvre in de mist van de tijd. In de biografieën van Lucebert en Gerard Reve werd Langen een voetnoot.

In De schrijfmachine staat Ferdinand Langen zelf centraal. Het is een meeslepende geschiedenis van de jongen uit Westernieland die alle Amsterdamse uitgevers in zijn zak had, van de zoon die zijn vader verloor, van de schrijver die de echo van de oorlog bleef horen, van de copywriter die een nationale slagzin bedacht.

Nick ter Wal (1983) is antiquaar, tijdschriftredacteur en, volgens het Dagblad van het Noorden, ‘specialist literair erfgoed’. Op zijn blog Artistiek Bureau schreef hij onder meer over de ezelsoren van Joost Zwagerman, de groupie van Simon Vestdijk en het gestencilde debuut van Remco Campert. In 2016 stelde hij het brievenboek De kunst is mijn slagveld van Nanne Tepper samen. De schrijfmachine is zijn debuut.

dinsdag 4 december 2018

Leesbaar Groningen nader bekeken

Afgelopen zaterdag werd op een volle bovenverdieping van Van der Velde A-Kerkhof Leesbaar Groningen gepresenteerd. Dat is een kaart vol citaten uit literaire werken, songtesten inbegrepen. Er is een grote wandkaar met begeleidend boekje en een kleinere versie beschikbaar, en de hardcore liefhebber kan ook nog de kaart als behang bestellen. Dit is een uitgave van Leesbaar Laagland. Komende zondag vind je ze ook op de Beurs van Bijzondere Uitgevers in Amsterdam. Verder is de kaart ook te koop in de betere boekhandel.

Hoofdsamensteller Louis Stiller geïnterviewd door radio Noord

Detail van de kaart (provincie)
Zoemen we nu even wat meer in op de statistieken van de kaart.

Dit zijn de tien meest geciteerde auteur op Leesbaar Groningen:
1. Gerrit Krol (12 citaten)
2. Ede Staal (12)
3. Willem Frederik Hermans (11)
4. Marten Bril (10)
5. C.O. Jellema (9)
6. Jean Pierre Rawie (8)
7. Mathijs Deen (7)
8. Reinder Willem Hiemstra (7)
9. Rutger Kopland (7)
10. Anton Valens (7)

Wel uitgevers zijn verantwoordelijk voor de boeken waar de citaten uitgehaald zijn? Weer een top 10:
1. (met 43 citaten) Passage
2. (41) Bezige Bij
3. (34 Atlas Contact gezamenlijk + Atlas + Contact + Augustus)
4. (33) Querido
5. (29) Kleine Uil
6. (20) Van Oorschot
7. (18) Atlas Contact afzonderlijk
8. (17) Arbeiderspers
9. (14) Prometheus
10. (14) Bert Bakker

Een mooie en verrassende nummer 1 plaats voor Uitgeverij Passage dus! Daarop vroegen we aan samensteller Louis Stiller of hij daar een nader overzicht van heeft. Dat blijkt het geval. En dat noteren we hier, al ontdekken we daar wel twee ten onrechte aan Uitgeverij Passage toegeschreven boeken in...


donderdag 29 november 2018

Foto's Dichten met oma

Een boekpresentatie op maandagmiddag 2 uur? Dan ontbreken dus alle vaste boekpresentatieaflopers. Maar de doelgroep van Dichten met oma was dan weer wel ruimschoots aanwezig. Henk Veenstra was namens SLAG aanwezig om foto's te maken, je vindt een prachtige serie op de Slag-facebookpagina.


Dichten met oma is nu verkrijgbaar in elke serieuze poëzieboekhandel. Het is een geweldig eindproduct van dit bijzondere project van de stadsdichter geworden en bevat bovendien een katern met fraaie foto's van David Vroom. Leuk is ook dat eindelijk weer eens een groot aantal dichters uit Groningen verzameld zijn in een bloemlezing.

Op de uitgeverij gaan we nu druk aan het werk met het officiële debuut van de stadsdichter Lilian Zielstra zelf: Ik zag een man met een bos bloemen naar de Nieuwstad gaan. Dat wordt gepresenteerd op maandagavond 4 februari in het Grand Theatre. Dat is de avond waarop de huidige stadsdichter uitgezwaaid wordt en bekend gemaakt wordt wie de nieuwe is. Kandidaten kunnen zich nog tot 10 december aanmelden, zie hier.

dinsdag 27 november 2018

Beurs van Bijzondere Uitgevers 2018

Op zondag 9 december is het weer tijd voor de jaarlijkse Beurs van Bijzondere Uitgevers. Van 13.00 tot 17.00 uur presenteren circa 100 uitgevers uit Nederland en België hun nieuwe en oude titels op het gebied van literatuur, literaire non-fictie en beeldende kunsten. Als gebruikelijk vindt deze beurs plaats in Paradiso, Amsterdam. Uitgeverij Passage is ook present en zal alle dit jaar verschenen uitgaven meenemen, waaronder

Deelnemende uitgevers dit jaar zijn, op alfabetische volgorde:

Abraxas|Zuider-Amstel
Aldus Boek Compagnie
Anonymous Glossy / Efrat Zehavi
Argus
Art Kitchen
Atalanta
Bistro Books
Black Olive Press
BOYCOTT
Cour de Culture
De Buitenkant / De Bantammer
De Geiten Pers
De God van Nederland
De Gouden Reaal
De Klaproos / Le Coquelicot
De Nederlandse Academie voor ‘Patafysica
DE PLAYER
De Straat, Reeuwijk
De Wilde Tomaat
De Zingende Zaag
Demodokos
Drukwerk in de Marge
Edition Wasser im Turm.Berlin
Elisabeth Tonnard
Ergo Pers
Frits Jonker
Gooibergpers Bussum
HaEs producties
het balanseer
Het huis met de Drie Gedichten
Hoenderbossche Verzen
Hof van Jan
Ida Sipora Publishing
Ijsvogelboekjes
IJzer
Jap Sam Books
Jeanet Kingma
Katarina Rudebeck
Kelderuitgeverij
Knust / Extrapool
Kunstverein Publishing
Lalito
Lecturis / Timmer Art Book
Leida Torck
Leporello Uitgevers
Lino Pers
Maarten Ploeg Trust
Middernacht Pers
Mixed media soup | Ilona Verhoeven
Mooi Weer
Octavo
Oevers
Panchaud
Papieren Tijger
Parrèsia
Piet Schreuders
Schaep 14 en De Eierland Pers
Self Publishers United
Serena Libri
Sherpa
Silent Woods Industries
Siobhan Wall
Sjolsea
Statenhofpers
Stencilwerck
Stichting De Roos
Stichting Poesia Amsterdam
Ta Grammata
Tegenwind
The Yeats Sisters Press
Therewise
Tienstuks
Titi Zaadnoordijk
TYP
Uitgeverij Bas Lubberhuizen
Uitgeverij C.J. Aarts
Uitgeverij crU
Uitgeverij Damon
Uitgeverij De Meulder
Uitgeverij De Republiek
Uitgeverij De Weideblik
Uitgeverij Duizend & Een
Uitgeverij Ekstreem
Uitgeverij Karaat
Uitgeverij Limited Editions
Uitgeverij P
Uitgeverij Passage (wij staan met een grote stand in de kleine zaal)
Uitgeverij Pegasus
Uitgeverij Plantage
Uitgeverij Verloren
Uitgeverij Vleugels
Uitgeverij Vreugdenberg
Valiz
weiw publishers
Wil van Iersel
Zirimiri Press
Zwaluwpers

Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam
Zondag 9 december 2018
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Entree: 3,- (kaartverkoop alleen aan de deur)
> Facebook event


maandag 19 november 2018

Teksten Marcel Hensema gebundeld


Vanwege het grote succes van zijn voorstellingen Mijn Ede, Mijn Tweede en Mijn Vrede bundelt Marcel Hensema de teksten van die theaterstukken in een boek. Dat boek ligt volgende week in de boekhandel.
Met de voorstellingen Mijn Ede, Mijn Tweede en Mijn Vrede trok de bekende acteur Marcel Hensema volle zalen door het hele land, van kroegen op het Groninger platteland tot in Carré.  De voorstellingen zijn gebaseerd op Groningse verhalen, van hemzelf en van anderen. Die verhalen raken de toeschouwers, vanwege een mix van melancholie en humor. Rond de kerst speelt Hensema met Mijn Vrede nog tweemaal in Martiniplaza (kaarten nog verkrijgbaar).
De teksten van deze drie succesvolle voorstellingen (geschreven door Rik van den Bos) worden nu verzameld in een boek door Uitgeverij Passage uitgebracht als Groningse Theatertrilogie. Om dicht bij de sfeer van de voorstellingen te blijven zijn de teksten in een eigen bedachte variant van het Gronings, maar dat maakt ze wel zo leesbaar.

Op dinsdag 27 november om 16.00 uur krijgt commissaris van de Koning René Paas het eerste exemplaar uitgereikt van de Groningse acteur. De boekpresentatie vindt plaats in de werkplaats van Theater de Machinefabriek, daar waar het allemaal begon…

Vanaf 28 november ligt Marcel Hensema: Mijn Ede, Mijn Tweede, Mijn Vrede - Een Groningse theatertrilogie in de boekwinkel. Lezers van het Dagblad van het Noorden vinden een lezersactie in hun krant.

Polderpunk met Leen Steen

Gister zond het radioprogramma OVT een documentaire uit over de hoogtijdagen van de punk, begin jaren 80. Een van de geïnterviewden is Leen Steen, schrijver van de punkroman Heethoofd. Hij vertelt onder meer hoe hij zijn indrukwekkende hanekam fabriceerde.


Beluister het hier: https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/480096-het-spoor-terug-polderpunk

Het Spoor Terug: Polderpunk

zondag 18 november 2018, 11:19 uur

Punk verovert Nederland in 1977 in rap tempo, maar wordt eind 1978 in de pers alweer dood verklaard. Voorbarig. Want in de jaren daarna ontstaat in Nederland pas echt een bloeiende punkcultuur. Een documentaire van Paul van der Gaag.