Paul Gellings in Amsterdam

Paul Gellings presenteert zijn verhalenbundel Zondagavondbuurt ook in Amsterdam. Dat gebeurt op donderdag 8 jun bij Pantheon boekhandel. De aanvang daar is om 17.00 uur.

Aldaar wordt Gellings terzijde gestaan door zijn dichtcollega's Diana Ozon en Pauline Sparreboom, twee dichters die met hem in De doos van Passage zaten. Zij verzorgen dus naast Paul Gellings een kort optreden.

Toegang is  hier gratis. Wees van harte welkom bij deze sympathieke boekhandel gevestigd aan de St.Anthoniebreestraat 132-134 in Amsterdam.


Korting op de mooiste boeken over Groningen

Steeds meer toeristen weten de stad Groningen en omgeving te vinden. Uitgeverij Passage gaat bij deze bezoekers de boeken over Groningen extra onder de aandacht brengen. Daartoe verschijnt er deze week een bonnenboekje, waarmee korting op acht verschillende boektitels over Groningen te verkrijgen is. Die kortingsacties lopen van 1 juni tot en met 31 augustus.

Welke boeken

Uitgeverij Passage heeft gekozen een breed scala aan boeken in deze actie mee te nemen: naast non-fictie ook fictie, en zelfs een kleurboek. Deze titels worden aanbevolen in het nieuwe bonnenboekje:

Waar verkrijgbaar

Dit kortingsbonnenboekje is vanaf deze week gratis verkrijgbaar bij verschillende toeristische punten, bij enkele boekhandels en bij Uitgeverij Passage. Wie vanaf heden een boek via de website van Uitgeverij Passage bestelt, krijgt automatisch een bonnenboekje meegestuurd.

Maar let op: op = op. Dat geldt voor het bonnenboekje, maar ook voor de betreffende boeken. Je kunt per bon slechts één exemplaar van het betreffende boeken kopen. Dat kan bij de boekhandel en bij Uitgeverij Passage (ook via de site). De doelgroep van de acties is in eerste instantie de toerist, maar de kortingen zijn voor iedereen geldig. De kortingen gelden t/m 31 augustus 2017.

Uitgeverij open

Mede vanwege het bonnenboekje, maar ook omdat steeds meer mensen er om vragen, is Uitgeverij Passage nu elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur geopend voor het publiek. Wees dan dus van harte welkom op Boterdiep 117 in Groningen.


Paul Gellings in Groningen

Paul Gellings komt vanwege zijn zojuist verschenen verhalen verhalenbundel Zondagavondbuurt naar Groningen. Op donderdagavond 1 juni is hij te gast bij boekhandel Godert Walter. Hij wordt dan geïnterviewd door collega Ronald Ohlsen en zal zelf ook voorlezen uit het boek. Dat wordt vermoedelijk een fragment van een verhaal uit de bundel dat in Groningens speelt. Na afloop signeert Gellings.

De avond begint om 8 uur en is gratis toegankelijk. Svp wel even reserveren bij Godert Walter.


Nieuwe roman Bennie Roeters

Vandaag een afspraak met Bennie Roeters gehad. Zijn nieuwe roman verschijnt dit najaar bij Uitgeverij Passage. Die roman gaat over het leven van Tjerk Vermaning, de roemruchte archeoloog uit Drenthe. Op 19 september (om vijf uur) is de presentatie van dit boek. Die hebben we gepland in café Belcampo in De Hallen in Amsterdam. Daarna plannen we in elk geval nog presentaties in Drenthe en Groningen. Hou de berichtgeving hier in de gaten.
Anton Brand over Zondagavondbuurt van Paul Gellings

Afgelopen zaterdagnamiddag hadden we een bijzonder geslaagde boekpresentatie van Zondagavondbuurt van Paul Gellings. Boekhandel Westerhof telde ruim 100 aanwezigen en verkocht na de presentatie ook ene mooie stapel boeken.
Anton Brand hield bij de presentatie een gloedvol laudatio. Dit is die toespraak:

Presentatie Zondagavondbuurt van Paul Gellings
Zwolle, Boekhandel Westerhof, zaterdag 20 mei 2017


 Gevraagd te worden om mee te lezen heb ik altijd een eer gevonden. Dat geldt zeker in het geval van Paul Gellings. Het is een voorrecht om een nieuw verhaal van zijn hand als een van de eersten te mogen lezen – en het is nog aardiger om de auteur te laten delen in je complimenten en kritische kanttekeningen. Rond Zondagavondbuurt hebben Paul en ik samen een hele reis achter de rug – waarover ik op zijn verzoek kort iets mag vertellen.

 Citaat van de uitgever: ‘In Zondagavondbuurt laat Gellings het genre van het korte verhaal tot grote hoogten stijgen. Zondagavondbuurt wordt een heus literair juweeltje.’ Dat is natuurlijk reclametaal, die u moet verleiden straks een exemplaar te kopen en door Paul te laten signeren, maar ’t is een beoordeling die ik van harte onderschrijf.

 Paul en ik kennen elkaar uit Groningen, lang geleden, maar echt bevriend raakten we pas nadat Paul in 2010 de overstap maakte van De Geus naar Uitgeverij Passage. Toen De zomer van Icarus verscheen, heb ik bij de presentatie Paul in het kantoor van Anton Scheepstra over die roman mogen interviewen. Twee jaar geleden, in 2015, heb ik het manuscript van de prachtige roman De jacht op de klaproos van kanttekeningen en redactionele suggesties voorzien.

Zondagavondbuurt is alweer de zesde titel van Paul Gellings die bij Uitgeverij Passage verschijnt – maar... het is de eerste verhalenbundel. Zeker wie hier in Zwolle goed bekend is met Pauls werk weet dat hij in 2007 een logboek voor De Stentor schreef over zijn omzwervingen door Overijssel, De passant. Het is te vinden op zijn website. Dat logboek had min of meer de vorm van korte verhalen – tot een verhalenbundel kwam het echter nog niet.

 Van de 14 verhalen in Zondagavondbuurt las ik 'De blinde vlek' als eerste. In 2013 bracht Anton Scheepstra een verhalenbundel uit (onder redactie van Gert Kortekaas en Martijn Lindeboom) waarin archeologie – opgravingen – en fictie met elkaar worden gecombineerd: oude vondsten in nieuwe verhalen. Die bundel heette Lagen in stad. Mijn verhaal in die bundel ging over een herontdekt poortje in de oude stadswal van Groningen, Het Sikkenspoortje. Paul koos voor een bronzen stylus, een schrijfstift, waarmee monniken de stadsgeschiedenis van Groningen optekenden. Alleen moet de monnik in Pauls verhaal, Bernulfus, zijn werk aan de historie van Groningen onderbreken omdat hij door kruisvaarders wordt afgevoerd naar het Heilig Land. De ondertitel van 'De blinde vlek' luidt dan ook 'Waarom de bronnen gedurende een aantal jaren zwijgen over Groningen'.

 Bij een tweede verhaal uit Pauls bundel, 'Familiepension Franz-Josef', raakte ik heel nauw betrokken. Uitgeverij Passage bestond vorig jaar, in 2016, 25 jaar, en samen met Lupko Ellen heb ik het initiatief genomen om door de auteurs en de vormgevers van de uitgeverij een jubileumboek voor Anton Scheepstra samen te stellen, PSSG. Paul liet me aanvankelijk weten dat hij een paar gedichten wilde bijdragen, maar schreef uiteindelijk dit intrigerende korte verhaal – waarin een lijk in de kast geen lijk blijkt maar met de huurder van de kamer waarin die kast zich bevindt het raam uit zweeft, de bergen en een nieuwe gezamenlijke toekomst tegemoet. PSSG hebben we op 23 oktober gepresenteerd en aan Anton aangeboden – maar toen zaten Paul en ik al volop in het vervolg, schrijvend aan en lezend in Zondagavondbuurt.

 Paul vroeg me in augustus of ik een nieuw verhaal met hem wilde meelezen, dat hij wilde publiceren in Hollands Maandblad. 'De slag om het Merwedeplein.' Toen hij het me stuurde, had hij het zelfs over ‘het voorlopige titelverhaal’ voor de hele bundel. U treft het nu aan als 'Merwedeplein 37', het voormalige woonhuis van Anne Frank. Van het een kwam het ander, en zo viel mij in de afgelopen maanden de eer te beurt Pauls verhalen als een van de eersten te mogen lezen – niet één keer, maar soms wel zes of zeven keer. In de praktijk betekent dat veel mailen, over en weer, en af en toe lange telefoongesprekken voeren. Het betekent ook, en dat zeg ik met nadruk, vertrouwen over en weer. Je moet alles tegen elkaar kunnen zeggen – en Paul is iemand tegen wie je alles kunt zeggen. Hij respecteert de autonomie van de meelezer, hij weegt de suggesties die hem zijn aangereikt, en daarna is het de schrijver in hem die beslist.

 En ja: Paul laat het genre van het korte verhaal tot grote hoogten stijgen. Zijn werk is onvergelijkbaar met dat van Maarten Biesheuvel, Maarten ’t Hart, Mensje van Keulen of F.B. Hotz – allen verhalenvertellers pur sang –, het heeft een volkomen eigen sfeer, een geheel eigen geluid, en het is ook meteen herkenbaar als een product van Paul Gellings. Dat heeft met mysterie te maken, met raadselachtigheid, die ook al zo mooi vorm kreeg in fraaie romans als Augustusland en De jacht op de klaproos. Het bijzondere is dat het eigenlijk niet erg is om de plot van een verhaal van Paul te verklappen – het gaat immers niet om de ontknoping, maar om de weg daarheen. Vol wendingen, soms heel curieus.

 Voorbeeld. In de openingsscène van 'De balgstuw' waait een meisje in een storm bijna van een dijk het water in, je denkt: mijn hemel, arm kind, arme ouders. Maar als ze op de achterbank van de auto is uitgesnikt, gaan we gewoon met z’n allen bij Waldo op bezoek – een oude vriend, die niet thuis blijkt te zijn. Daardoor komen we erachter dat hij meer in zijn fantasie leeft dan in de werkelijke wereld. Dat is een wonderlijke ontdekking. In de tussentijd is de storm gaan liggen en ruiken we het voorjaar. Een echte Gellings.

 Mysterieus. Maar ook ‘dromerig, melancholiek, humoristisch’. Of ‘sprookjesachtig’ en zelfs een beetje ‘absurdistisch’. Typeringen die te vinden zijn op Pauls website. Als lezer moet je accepteren dat een lijk niet dood is, dat een krokodil kan knipogen en kwispelen, dat zelfs je beste vrienden niet in het echte leven staan maar enkel bloeien in hun fantasie, dat buschauffeurs welhaast per definitie gewelddadig zijn. Dit is geen traditioneel Hollands realisme – en als het absurdisme is, staat het stevig in een herkenbare en verifieerbare realiteit. 'Magisch realisme' noemde Paul het onlangs tegen me toen we met elkaar belden ter voorbereiding op deze presentatie.

Zondagavondbuurt is een veelzijdige bundel, vol vreemde vogels. Die monnik. Dat lijk dat niet dood is. Die buschauffeurs. Waldo in zijn fantasiewereld. Japanse toeristen op het Merwedeplein. Een man die wraak neemt – de scherprechter. De seksbeluste tante die haar neefje verleidt. Een Pool die door mensenvlees te eten de oorlog overleeft – de kannibaal. Een onderwijzer die teert op zijn herinneringen. Net als een muziekcriticus die zijn oude liefde weerziet – een verlopen pianiste. Het is opvallend dat herinneringen een grote rol spelen in de verhalen in Zondagavondbuurt, en hier en daar heb ik het gevoel dat die terugblik autobiografisch van aard is. Maar daar staat tegenover dat in enkele verhalen de oorlog nadrukkelijk aanwezig is – een oorlog die Paul net zo min heeft meegemaakt als ik.

 'Huwelijksnacht in Prora' is mijn favoriet. Paul en Erna waren een paar maanden terug op het eiland Rügen, in het voormalige Oost-Duitsland. Daar bevindt zich in het plaatsje Prora een reusachtig vakantiehotel dat in de jaren dertig door de nazi’s werd gesticht. Een affiche uit 1939 – hoogblonde jongeman met zijn hoogblonde financée – inspireerde Paul tot zijn verhaal: een jong stel gaat er op vakantie een mooie blonde baby maken. Dat hotel is volkomen absurd door zijn ligging en zijn afmetingen, door het personeel dat er rondloopt en de gasten die het ontvangt, maar je kunt er eten en drinken, overnachten, strandwandelingen maken, het staat helemaal in die herkenbare en verifieerbare werkelijkheid. Maar de oorlog breekt uit, het is september 1939, de zon is een monsterachtig grote lamp, het hotel brokkelt af, het strand raakt verlaten, ‘de stilstaande tijd leek in een hysterische stroomversnelling terechtgekomen’. Dát is schrijven.

Zondagavondbuurt is een bundel die ik u van harte aanbeveel. We wisten al dat Paul een voortreffelijk auteur is, maar hier laat hij zich van een geheel nieuwe kant zien. Dat het zo’n mooi boek is geworden – om iedereen recht te doen – is natuurlijk ook te danken aan de uitgever, Anton Scheepstra, de vormgever, Ruurd de Boer, en de vaste redacteur van Uitgeverij Passage, Roos Custers.

Anton Brand / Groningen, mei 2017


De lezer snapt: Paul Gellings had het nog druk met signeren, die middag. Hou Boterdiep117 in de gaten voor de volgende optredens van Paul Gellings in respectievelijk Groningen, Amsterdam en Amen. (al staat de meeste informatie ook al hier)


Leen Steen tekent bij Passage

Intussen zijn op de uitgeverij de voorbereidingen voor de nieuwe boeken van het najaar al weer in volle gang. Vanuit Rotterdam kwam vandaag Leen Steen op bezoek. Hij schreef een roman over de punkperiode van de jaren '80 in Rotterdam. Die gaat begin oktober verschijnen.

Een definitieve titel hebben we nog niet, maar met het zetten van de handtekeningen is de komst van deze roman wel alvast definitief geworden. Dit wordt een prachtig literair debuut; een roman waar de andrenaline van de pagina's spat. Hou de berichten over het najaar bij Uitgeverij Passage in de gaten...

De gaskolonie wint Persprijs

Het boek De gaskolonie van Margriet Brandsma, Heleen Ekker en Reinalda Start heeft vanavond De Groninger Persprijs 2016 gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste journalistieke productie uit of over Groningen. De jury let daarbij op journalistieke arbeid, de actualiteitswaarde, de impact die het verhaal heeft en de stijl. Het is voor het eerst dat een boek deze prijs wint.
(winnaars Reindalda Start en Margriet Brandsma poseren op de Vissersbrug)

En daarna de winnaars blij met de trein naar huis:


Zie ook bij DvhN en RTV Noord.

De bal is ronder

Na het succes van De bal is rond in 2016 presenteert Cultuurhuis De Klinker in Winschoten, De bal is ronder! liedjes, columns en verhalen uit de krochten van het voetbal. Zaterdag 20 mei kun je dit bijzondere programma weer gaan meemaken. Er zijn nog kaartjes...

Het team zingt en vertelt in een avondvullend programma over de zelfkant van het voetbal met typische Oost-Groninger humor en zelfspot.

De ‘sterrenploeg’ bestaat uit Meindert Talma, Henk de Haan, Henk Mulder, Erik Hulsegge, Herman Sandman en – dit keer dus – Henk Spaan en Marcel van Roosmalen (columnist NRC.next en Hard Gras).


afbeelding: Herman Sandman - FC Hopeloos

Kunst en geld

Kunstenaars wegzetten als hobbyisten, een stuntelende staatssecretaris en de terugkerende vraag naar engagement in de kunst: Hans van Maanen heeft het de afgelopen jaren allemaal meegemaakt. Eerst als theaterwetenschapper, later als hoogleraar Kunst en Maatschappij, maar vooral als lid (en voorzitter) van verschillende subsidieverlenende fondsen, zoals de Kunstraad Groningen.

Vijftien vlugschriften, minicolleges en ingezonden stukken over deze onderwerpen bundelde hij nu in het boek Kunst in de kop van de koopman, dat later deze maand verschijnt.


Het boek geeft een goede weergave van de discussie die in deze eeuw woedt hoe de overheid met de kunst moet omgaan. Van Maanen plaatst dit in een breder kader en schuwt een visie erop niet.

Inhoudsopgave
Ter introductie   7
15 Luister naar de kunst …
     maar niet teveel naar kunstenaars   9
14 Weg met ‘kunst en cultuur’   17
13 Het wordt hoog tijd voor een kunstbeleid   23  
12 De kleine wereld van Melle Daamen   27
11 Re-reading the eleventh thesis   31 
10 De logica van kunstsubsidiëring in 1000 woorden   41 
  9 Nog één keer kunst en engagement   45
  8 Welke cultuur? Welke elite? Welke democratie?   49 
  7 Hoe ver is het Oosten?   55 
  6 Roept u maar!   59 
  5 Intrengagement, arrangagement en infrengagement   67 
  4 Spiegel van de cultuur: Op de plaats…rust   75 
  3 Verfijning, verwarring of verandering   79  
  2 Les faux pas van een beginnend danser   91
  1 Over het delen van verbeeldingskracht   103
  0 Wat moet de overheid met kunst?   115Wandelen & fietsen in het Noorden

Als eerder aangekondigd verschijnt er eind deze maand een vervolg op het succesvolle boek Mijn Streek: Mijn Streek Historisch. Hierin staan 30 wandel- en fietstochten langs plaatsen met een bijzonder verhaal uit de geschiedenis van de streek.

Dit zijn die plaatsen waar de routes zijn uitgezet:Het zien tien routes in Groningen, tien in Friesland en tien in Drenthe. Totaal dus dertig mooie streken in het Noorden om te gaan ontdekken.

Het boek Mijn Streek Historisch is ronduit prachtig uitgevoerd: mooie foto's, glanzend papier en gebonden in harde een harde kaft. Het boek is dus te mooi en te onhandig om mee te nemen op de wandel- en fietstochten. Maar QR-codes in het begin van het boek zorgen ervoor dat je de routes makkelijk op je smartphone kunt opslaan of als A4-tje kunt uitdraaien en meenemen.

Presentatie: 31 mei.

Vervolg op Mijn Streek

Twee jaar gelden verscheen het boek Mijn Streek, een prachtige verzameling wandelingen en fietstochten door dertig verschillenden landschappen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het was een bundeling van eerder in Dagblad van het Noorden én Leeuwarder Courant verschenen artikelen, nu samengebracht in een zeer fraai uitgevoerd boek.

Het boek vond zijn weg naar gretige lezers, fietsers en wandelaars. Omdat de serie zo'n succes was besloten de kranten er een vervolg aan te geven. Ditmaal zocht auteur Paul Straatsma contact met historische verenigingen in het hele Noorden. Die vertelden hem over bijzonder interessante voorvallen uit de geschiedenis van hun streek. Stuk voor stuk betreft het hier verhalen waarvan in het landschap de sporen nog te zien zijn. Straatsma ontwierp dan ook bij elk onderwerp weer een wandel- of fietstocht.

Weer dertig van deze boeiende wandelingen en fietstochten worden nu verzameld in het vervolg op Mijn Streek. Net als vorige keer tien uit Friesland, tien uit Groningen en tien uit Drenthe. Dat tweede deel gaat Mijn Streek Historisch heten en verschijnt eind deze maand.


Op 31 mei is er in het gevangenismuseum in Veenhuizen voor abonnees van Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant de Mijn Streek Dag. Daar wordt dan het nieuwe boek gepresenteerd. Meld je snel aan, want er zijn maar 200 plekken (en de vorige keer was het al weken van te voren uitverkocht).

Voor de lezers van beide kranten is er nog meer mooi nieuws: zij komen in aanmerkingen voor korting op Mijn Streek Historisch. Binnenkort in de kranten meer over deze lezersactie. Die actie zal overigens via de boekhandel lopen. En daar ligt vanaf 1 juni het boek natuurlijk gewoon voor iedereen te koop.

Mijn Streek Historisch vertelt boeiende verhalen uit de geschiedenis van het Noorden. En je kunt alles met eigen ogen gaan bekijken.

Lees hier welke routes het betreft: http://boterdiep117.blogspot.nl/2017/05/wandelen-fietsen-in-het-noorden.html?m=1

Eerste verhalenbundel Paul Gellings

In zijn literaire carrière publiceerde Paul Gellings al verschillende romans en dichtbundels. Zondagavondbuurt wordt zijn eerste verhalenbundel. In dit boek laat Gellings het korte genre tot grote hoogten stijgen. Zondagavondbuurt wordt een literair juweeltje.

We nodigen je dan ook van harte uit aanwezig te zijn bij de feestelijke presentatie op 20 mei in Zwolle, of bij een van de aansluitende evenementen In Groningen, Amsterdam en Amen (zie onder).Presentatie
De boekpresentatie vindt plaats op zaterdag 20 mei 2017 bij boekhandel Westerhof, Jufferenwal 2, Zwolle. Inloop om 17.30 uur, toegang is gratis.
In Zwolle verleent Anton Brand medewerking aan de feestelijke presentatie. Zanger Henk Klompenmaker zorgt voor de muzikale omlijsting.

Reprise
Op donderdag 1 juni, 20.00 uur is er een reprise van de boekpresentatie in Groningen en wel bij boekhandel Godert Walter (Oude Ebbingestraat 53).
Daar wordt Paul Gellings geïnterviewd door Ronald Ohlsen.
Toegang ook daar gratis, maar wegens de beperkte ruimte wordt reserveren sterk aangeraden. Dat kan telefonisch op 050 312 25 23 of per mail op info@godertwalter.nl.

En verder
Amen
Paul Gellings is zaterdag 17 juni een van de gasten op Zomerzinnen in Amen. Toegang met passepartout of dagkaart voor het festival.

Amsterdam
Invulling is nog in voorbereiding

Overal
Vanaf 22 mei is Zondagavondbuurt in elke Nederlandse boekhandel verkrijgbaar. ISBN 97890 5452 340 6 / 192 pagina’s / € 18,90. Online bestellen? Doe dat bij voorkeur op www.uitgeverijpassage.nl


Wielerkookboek in Amsterdam

Wijn, worst en wielrennen, het wielerkookboek van Michiel Postma slaat zeer aan onder wielerliefhebbers. Op 14 mei is de auteur ermee te gast in Amsterdam. Die middag doet hij vanaf twee uur in Rapha Racing (Wolvenstraat 10) een editie van zijn wielerquiz, waarbij voor de winnaar weer een exemplaar van Wijn, worst en wielrennen beschikbaar is. Daarna signeert hij zijn boek voor alle belangstellenden.